Římskokatolická farnost Hradec Králové - Pražské Předměstí

... na cestě za novou webovou prezentací ...

V důsledku vládních opatření jsou v naší farnosti všechny veřejné bohoslužby až do odvolání zrušeny (v neděli i ve všední dny).

Kostel na Pražském Předměstí je otevřen pro soukromou modlitbu a adoraci: pondělí až neděle: 9.00 – 15.00 hodin.

Ke svatému přijímání je možno individuálně přistoupit: neděle 8.00 – 9.30 hodin v kapli kostela.

Přijetí svátosti smíření a svátosti nemocných je možné individuálně v naléhavých případech po domluvě s knězem (tel.731 598 937).Při vstupu do kostela dodržujte prosím tato opatření:

• vstupujte vždy s rouškou na ústech;

• do kostela nepřicházejte v případě i lehkých příznaků onemocnění (horečka, suchý kašel, dušnost);

• dodržujte vzájemný odstup min. 2 m;

• při vstupu do chrámu si vydezinfikujte ruce


Opatření diecézního biskupa:

S účinností od soboty 3. října 2020, do odvolání, uděluje diecézní biskup pro věřící na území královéhradecké diecéze 
dispens od osobní účasti na nedělní Mši svaté v kterémkoliv z následujících případů:

a) mají příznaky onemocnění Covid-19, chřipkového či jiného respiračního onemocnění,

b) jsou v povinné karanténě,

c) izolují se dobrovolně ze zdravotně odůvodněné opatrnosti (rizikové skupiny, ochrana druhých),

d) nemohou se bohoslužby zúčastnit z důvodu omezení, vyhlášených orgány veřejné správy.Prosím o vaši trpělivost, na dalších úpravách našich internetových stránek se intenzivně pracuje.

R.D. Zdeněk Novák, farář
tel.: 731 598 937
mail: farnost.hk2@email.cz