Ohlášky - neděle 13. října2019

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

Upozornění:

 

- V pátek při večerní mši sv. zahájíme v naší farnosti podzimní duchovní obnovu, kterou povedou brtatři kapucíni z olomouckého konventu, program naleznete v sekci "Informace".

- V pátek se opět po prázdninách koná v kostele na Pražském Předměstí mše sv. pro děti a rodiny s dětmi, kterou doprovází rytmická schola.

- Každou poslední neděli v měsíci konáme v kostele na Pražském Předměstí sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova.

Výnos diecézní sbírky "NA CÍRKEVNÍ ŠKOLY", kterou jsme konali v neděli 15.9. 2019 je následující:

 

Pražské Předměstí - 7.839,- Kč

Kukleny -  5.027,- Kč

Plotiště nad Labem - 3.382,- Kč

Stěžery - 991,- Kč

 

 

- Výnos sbírky "NA CHARITU", kterou jsme konali v neděli 23.6. 2019 je následující:

 

 

    Pražské Předměstí - 12.477,- Kč

Kukleny -     5.384,- Kč

Plotiště nad Labem - 3.700,- Kč

Stěžery - 523,- Kč