Ohlášky - neděle 13. ledna 2019

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

Upozornění:

 

- Příští neděli vykonáme farní sbírku na křesťanské sdělovací prostředky - radio Proglas a televizi Noe. Podpořte, prosím, svým darem záslužnou činnost těchto médií.

- Každou poslední neděli v měsíci konáme v kostele na Pražském Předměstí
sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova.


Výnos sbírky 
"NA BOHOSLOVCE 2", kterou jsme konali v neděli 2.12. 2018 je následující:


Pražské Předměstí - 9.361,- Kč

Kukleny - 2.090,- Kč

Plotiště nad Labem - 5.480,- Kč

Stěžery - 1.220,- Kč