Ohlášky - neděle 11. srpna 2019

Pořad bohoslužeb naleznete v sekci "Přehled bohoslužeb".

 

Upozornění:

 

- Každou poslední neděli v měsíci konáme v kostele na Pražském Předměstí sbírku trvanlivých potravin pro lidi v nouzi a bez domova.

 

- Výnos sbírky "NA CHARITU", kterou jsme konali v neděli 23.6. 2019 je následující:

    Pražské Předměstí - 12.477,- Kč

Kukleny -     5.384,- Kč

Plotiště nad Labem - 3.700,- Kč

Stěžery - 523,- Kč

 

 

 

Výnos sbírky "NA PODPORU KŘESŤANŮ NA BLÍZKÉM VÝCHODĚ", kterou jsme konali v neděli 19.5. 2019 je následující:

    Pražské Předměstí - 9.587,- Kč

Kukleny -     6.231,- Kč

Plotiště nad Labem - 2.915,- Kč

Stěžery - 1.667,- Kč

 

 

Výnos diecézní sbírky "NA BOHOSLOVCE A KNĚŽSKÝ SEMINÁŘ", kterou jsme konali v neděli 12.5. 2019 je následující:

 

Pražské Předměstí - 8.664,- Kč

Kukleny -     2.197,- Kč

Plotiště nad Labem - 2.477,- Kč

Stěžery - 662,- Kč