Svátost smíření

Svátost smíření

Svátost smíření zprostředkuje odpuštění hříchů a je velikým Božím darem, projevem Boží lásky k chybujícímu člověku.

Příležitost ke svátosti smíření je vždy půl hodiny přede mší svatou.

V kostele na Pražské Předměstí (HK)  je příležitost také ještě na první pátek v měsíci v čase od 10:00 - 11:45 hod., případně na požádání dle domluvy s knězem.